ZPRAVODAJE UNI 1982 - 1990

    Celkem 8 ročníků Zpravodajů UNI, který vycházel nejprve strojopisem, jako informační materiál pro kapitány družstev UNI a posléze rozmnožovaný cyklostylem v nákladu až 150 výtisků. O rubriku Hrají členové UNI se staral Josef Hladík (povinností každého kapitána bylo nahlásit redaktorům výsledek utkání a zajistit nějakou ukázku) ostatní obhospodařoval Zdeněk Závodný včetně populárních metodických příloh. Přispět mohl každý člen UNI Brno. Zpravodaje obsahují velké množství partií ze soutěží od Celostátní ligy (i PMEZ) po nejnižší soutěže, a partie z turnajů.

Rok Obsah linka uloženo aktualizováno aktualizováno
1982 - 1990

Zpravodaj UNI 1982 - 83
    - zpravodajství, překlad článku Maxe Euweho, článek problémový šach a šachová partie, statistika UNI 1968 - 82, info o turnajích, Galerie členů UNI, statistiky, seznam časopisů knihovny UNI. Celkem 10 čísel. Strojopis.
METODICKÁ PŘÍLOHA: Dvojpěšci
zde 15. 3. 2012
Zpravodaj UNI 1983 - 84
    - zpravodajství, info o turnajích, teorie Útok pěšce h, hrají členové UNI, korespondenční zápas UNI - Rostock, zajímavosti na šachovnici, statistiky, konečná tabulky soutěží. Celkem 7 čísel. Strojopis.
zde
15. 3. 2012
Zpravodaj UNI 1984 - 85
    - zpravodajství, losování soutěží, info o turnajích, teorie klasické oběti dvou střelců, hrají členové UNI, Nimcovičova varianta s Dg4, novinky šachové literatury, zajímavosti na šachovnici, statistiky, konečné tabulky soutěží. Celkem 8 čísel. Strojopis.
zde 15. 3. 2012
Zpravodaj UNI 1985 - 86
    zpravodajství, losování soutěží, info o turnajích, mezinárodní systém znaků, Smyslovova varianta dámského gambitu, seriál Jak hrají počítače šach (Jan Žižka), Francouzská C06 (Petr Hába), statistiky, konečné tabulky soutěží. Celkem 8 čísel.
METODICKÁ PŘÍLOHA: Symetrické pěšcové formace
zde
mp
25. 5. 2012
Zpravodaj UNI 1986 - 87
    - zpravodajství, losování soutěží, info o turnajích. 100 let od narození Nimcoviče, zahájení na Langově Memoriálu (Petr Hába) Jak hrají počítače šach (Jan Žižka), Košice 1987, statistiky, konečné tabulky soutěží. Celkem 9 čísel.
METODICKÁ PŘÍLOHA: Zavřené pěšcové struktury s klínem d5
zde
mp
25. 5. 2012
Zpravodaj UNI 1987 - 88
    - zpravodajství, losování soutěží, info o turnajích (Daněk, Blatný Hába), Francouzská C07 (Petr Hába), Von Goomův gambit (Contoski), Minoritní útok (Ivan Veselý), Valach v Praze vítězí (Zvardoň), Jak hrají počítače šach, konečné tabulky soutěží. Celkem 9 čísel.
METODICKÁ PŘÍLOHA: Centra v sicilské obraně
zde
mp
25. 5. 2012
Zpravodaj UNI 1988-89
- zpravodajství, losování soutěží, info o turnajích (Polák, Hába), Francouzská C05, C15 (Petr Hába), čtenáři nám píší, Seznam velmistů FIDE, článek R. Rétiho Střední pěšec jako blokující kámen, Jak hrají počítače šach, konečné tabulky soutěží. Celkem 9 čísel.
METODICKÁ PŘÍLOHA: Stone-Wall, pozice s klínem na e5
zde
mp
2. 7. 2012
Zpravodaj UNI 1989 - 90
    - zpravodajství, losování soutěží, info o turnajích (Jurka, Hladík), Neznámá Aljechinova partie (Ehn),  Jak hraje Míša Chmelíková španělskou?, rozhovor s Hortem a Kamským (přeloženo z New in chess) , Výměny v šachové partii (Chmelíková), Jak hrají počítače šach, konečné tabulky soutěží, statistiky. Celkem 9 čísel.
METODICKÁ PŘÍLOHA: Pohyblivá pěšcová centra
zde
mp
2. 7. 2012
Doplňující materiály: