Vysokoškolský šach v BRNĚ
historie šachu UNIVERZITA BRNO

    Vysokoškolský šach v Brně má svou letitou historii a není popsán v žádném kompletním souboru. Můžeme jen listovat různými periodiky jak šachovými, tak i nešachovými a hledat různé zprávy o šachových aktivitách brněnských studentů. Na těchto stránkách jsem se pokusil zmapovat historii šachového oddílu brněnské UNIVERZITY BRNO, která byla založená v roce 1968 a existuje doposud (psáno v roce 2012), tedy již skoro 45 let! A podstatnou část tohoto už několikageneračního oddílu (jsem stále členem UNI BRNO) jsem mapoval v kronikách a různých publikacích a nyní všechny dochované materiály publikuji na netu. Najdete zde výsledky zápasů, tabulky soutěží, statistiky, velkou řádku zajímavých fotografií, partie novinové články, oznámení promocí a i dokonce svateb, pozdravy z různých turnajů, v podstatě vše, co je v mém archivu. Bylo pracné ofotit a nebo oskenovat několik tisíců stran. Tak a můžeme začít úplně od začátku! Samozřejmě postupně ještě budu stránky doplňovat. Zároveň prosím ty členy (samozřejmě i nečleny) UNI, kteří mají nějaký zajímavý materiál o vysokoškolských aktivitách v Brně a jsou ochotni ho poskytnout aby mne kontaktovali!
(Důležité: soubory do roku 1980 včetně jsou nahrány na tomto webu a jdou přímo otevírat. Kroniky 1981 až 1986 jsem musel nahrát v důsledku nedostatku místa (mám jen 250 MB) na www.ulozto.cz. Tedy si je musíte nejprve stáhnout do počítače a pak otevřít. Předem děkuji za tip na nějaký volný web, kde bych mohl umístit cca 2 GB materiálů.)

                                                                                                                                                   Zdeněk Závodný, kronikář UNIVERZITY BRNO

Rok Obsah linka uloženo aktualizováno aktualizováno
do roku
1968
Vysokoškolský šach v Brně do roku 1968
    - zahrnuje stručný popis aktivit VŠ šachu z pera Jana Kalendovského. Jeho zkrácenou verzi naleznete i v publikaci 13 let šachu v TJ UNIVERZITA BRNO.
zde 15. 2. 2012 15. 3. 2012
doplněna plná verze článku
1964 - 1968
Studentské aktivity před založením
UNIVERZITY BRNO

    - obsahuje všechna dochovaná čísla časopisu KOLT (jak původní strojopisy, tak i několik pokusů o jeho znovuzrození) až do roku 1975, dvě rukopisné turnajové knihy přeboru SVVŠ Brno Elgartova a dva dnes již památné turnaje KOLTu.
zde 15. 2. 2012
1968 - 1977
Kronika UNI číslo 1 období 1968 až 1977
    - obsahuje tabulky a výsledky členů UNI ve všech soutěžích a stručný výčet umístění v dalších turnajích jednotlivců. Doplňující materiály pak obsahují některé zajímavé dokumenty ze zápasů, fotky a partie a původní kroniku UNI Jana Kalendovského (1968 - 1972).
zde 15. 2. 2012 15. 3. 2012
doplněny fotopřílohy z několika brněnských turnajů a KP 1977 v Jihlavě a další
1978 - 1990
Kronika UNI číslo 2 - období 1978 až 1980
   - obsahuje tabulky a výsledky členů UNI ve všech soutěžích a výsledky dalších aktivit jednotlivců UNI spolu se články, fotkami a partiemi a případnými doplňujícími materiály. Stejný obsah mají i  další kroniky.
zde 15. 2. 2012
Kronika UNI číslo 3 - rok 1981
    - kroniku v tomto období vedl Pavel Popela.
zde 15. 2. 2012
Kronika UNI číslo 4 - období 1982 až 1984
zde 15. 2. 2012
Kronika UNI číslo 5 - období 1985 až 1986 zde 15. 2. 2012
Kronika UNI číslo 6 - období 1987 až 1988 zde 15. 3. 2012  další dvě kroniky UNI + článek o turnaji počítačů s fotkami
Kronika UNI číslo 7 - období 1989 až 1990 zde 25. 5. 2012 Poslední 2 kroniky UNI Brno
1981 - 1987
Kroniky sedmi ročníků Memoriálů dr. Karla Langa
     - memoriály zakladatele UNI BRNO z let 1981 až 1987. Tabulky, partie, bohatá fotodokumentace, různé materiály.
zde 25. 5. 2012 Doplněny další 3 ročníky. Linka obsahuje všech 7 ročníků memoriálů, krátký životopis dr. Langa, partie, bulletiny, kroniky s bohatou fotopřílohou.
1982 - 1990
Zpravodaj UNI
- celkem 8 kompletních ročníků Zpravodajů oddílu. Obsahují podrobné výsledky ze zápasů UNI, partie, statistiky, články členů UNI z turnajů a metodické přílohy.
zde 2. 7. 2012 Již 8 ročníků Zpravodajů UNI, byly vydávány strojopisně a cyklostylem. Výsledky utkání, tabulky, kometované partie, teoretické články a metodické přílohy.
1991 - 1998
Období 1991 až 1999
   - kronika již nebyla vedena, stránka obsahuje výsledky členů UNI v zápasech družstev, dostupné výstřižky z novin a fotografie. V roce 1999 rezignoval Zdeněk Závodný z postu předsedy oddílu.
zde
1999 - 2012
Období 2000 až 2012
   - v těchto letech byl předsedou oddílu dr. Pechan.  stránka obsahuje výsledky členů UNI v zápasech družstev, dostupné výstřižky z novin a fotografie.
zdeDoplňující materiály: 


Domovská stránka: http://smzsnzz.wz.cz/
Napište mi na adresu: zzavodny@upcmail.cz

1


TOPlist